مقوای ایندربرد مقوای ایندر بورد گرماژ 270 و 300 مقواهای ایندربرد زابات در گرماژهای 250 - 270 و 300 در سایزهای 60در90 و 100 در 70 موجود شد. واردات کالاهای مورد نیاز واردات کالاهای مورد نیاز در مراحل انتقال توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی دارد. از همین رو در تلاش هستیم تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را بصورت مستمر رصد نموده و نیازهای صنایع کشور را تامین کنیم. تولید بدون کارخانه تولید بدون کارخانه در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید، واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد. رویکرد ما، تولید بدون کارخانه و توزیع محصولات تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
رفتن به بالا